LandingPage
เข้าสู่ระบบ

ประกันที่บันทึกไว้ | ออกจากระบบ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ดีและตรงตามความต้องการของลูกค้า บริษัท ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส จำกัด จำเป็นต้องใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลการใช้งานของท่าน โดยข้อมูลนี้จะถูกใช้ประมวล ผลโดยบริษัท ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส เท่านั้นลูกค้าสามารถปิดการตั้งค่าการทำงานของคุกกี้ได้โดยเข้าไปที่หน้าการตั้งค่าบราวเซอร์และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อหยุดการรวบ รวมข้อมูลทุกอย่างของคุกกี้ในอนาคต

ตกลง
ติดต่อเรา

ตั้งรหัสผ่าน

สร้างรหัสผ่านที่มีอักขระ 8 ตัวขึ้นไป โดยใช้ ตัวเลข ตัวอักษร A-Z,a-z เครื่องหมาย @#$!%*?& ไม่รองรับอักขระที่เป็นเครื่องหมายเหนือตัวอักษร และตัวอักษรที่มีเครื่องหมายด้านบน

คำเตือน

ข้อมูลทั่วไป
เปรียบเทียบราคา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชำระเงิน
เสร็จสิ้น

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อหาประกันที่ใช่สำหรับคุณ

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อหาประกันที่ใช่สำหรับคุณ

ข้อมูลรถยนต์
ยี่ห้อรถยนต์*
รุ่นรถยนต์*
รุ่นย่อยรถยนต์*
ปีรถยนต์*
ชั้นของประกัน
เดือนหมดอายุของประกัน
ข้อมูลติดต่อ
ชื่อ*
นามสกุล*
เบอร์โทรศัพท์*
อีเมล
ความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัท ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส จำกัด ("ทีพีไอเอส") จัดเก็บ รวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงข้อมูลใดๆ ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ ("ข้อมูล") เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการนำเสนอผลิตภัณฑ์/บริการเกี่ยวกับประกันวินาศภัยและประกันชีวิต และผลิตภัณฑ์/บริการอื่นๆ ของทีพีไอเอส การดำเนินการทาง การตลาด การวินิจฉัยทางการตลาด การติดต่อเพื่อการขาย การรับประกันรถยนต์ การบริการหลังการขาย การศึกษาวิจัยในการพัฒนาและการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของทีพีไอเอส หรือ บริษัทในกลุ่มตรีเพชร หรือ บริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตที่พีพีไอเอสเป็นนายหน้า ("บริษัทประกันฯ") โดยทีพีไอเอส อาจจะเปิดเผยข้อมูลนี้ให้กับบริษัทในกลุ่มตรีเพชร ผู้จำหน่ายรถยนต์อีซูซุที่ได้รับการแต่งตั้ง ผู้จำหน่ายรถยนต์ บริษัทประกันฯ รวมถึง ข้อมูลนี้อาจมีการถ่ายโอน จัดเก็บและประมวลผลโดยเจ้าหน้าที่ของทีพีไอเอส หรือ บริษัทในกลุ่มตรีเพชร หรือ บริษัทตัวแทน หรือ บริษัทคู่สัญญาของทีพีไอเอส หรือ บริษัทในกลุ่มตรีเพชร บริษัทประกันฯ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

ค้นหา